Services

บริการล่องเรือครบวงจร

Holiday in the cruise อำนวยความสะดวกกับผู้ที่มีรสนิยม และต้องการการพักผ่อนที่เหนือระดับโดยให้บริการลัดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ให้ท่านได้พักผ่อนกับเส้นทางการเดินเรือของเราอย่างแท้จริง เราให้บริการแก่ กลุ่ม คณะ จากหน่วยงานต่างๆ หรือพิเศษเฉพาะท่าน VIP โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญ หรือที่เราเรียกตัวเองว่า Holiday Planner. เราเตรียมบุคลากรเหล่านี้เพื่อวางแผนทำให้การท่องเที่ยวเป็นวันพิเศษอย่างแท้จริง