5 วัน 4 คืน Port Klang and Penang Cruise เริ่มต้นที่ 18,100 บาท (Code R76-20)

QUANTUM of the seas

Singapore – Malaysia

When the sea call, How will you answer?

5 วัน 4 คืน Port Klang and Penang Cruise เริ่มต้นที่ 18,100 บาท (Code R76-20)

HOLIDAY IN THE CRUISE และ ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL ขอนำท่านล่องเรือสำราญ QUANTUM Of The Seas เที่ยวชมประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและอาหารบริการทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 5 วัน

5 Days 4 Nights

Month (เดือน) Date (วัน)
มีนาคม 2563
4-8 / 18-22 / 27-31

2 Countries

1) Singapore 2) Malaysia

3 Ports

1) Singapore 2) Kuala Lumpur (Port Klang) 3) Penang

ITINERARY (โปรแกรมล่องเรือสำราญ)

Day 1 : Singapore, Singapore

Depart : 5:00 pM

Day 2 : Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia

Arrive : 7:00 AM / Depart : 6:00 PM

Day 3 : Penang, Malaysia

Arrive : 8:00 AM / Depart : 7:00 PM

Day 4 : At Sea

Day 5 : Singapore, Singapore

disembark : 7:00 AM

Stateroom (ห้องพักบนเรือสำราญ)

1 ฿

Interior

(ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

เดินทาง 4-8 มีนาคม

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

18,100 บาท

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

เดินทาง 18-22 มีนาคม

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

เดินทาง 27-31 มีนาคม

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

18,400 บาท

1 ฿

Ocean View

(ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

เดินทาง 4-8 มีนาคม

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

19,300 บาท

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

เดินทาง 18-22 มีนาคม

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

20,300 บาท

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

เดินทาง 27-31 มีนาคม

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

19,600 บาท

1 ฿

Balcony

(ห้องพักแบบมีระเบียง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

เดินทาง 4-8 มีนาคม

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

20,700 บาท

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

เดินทาง 18-22 มีนาคม

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

22,100 บาท

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

เดินทาง 27-31 มีนาคม

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

20,700 บาท

1 ฿

Suite

(ห้องพักแบบห้องสวีท)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

เดินทาง 4-8 มีนาคม

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

29,200 บาท

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

เดินทาง 18-22 มีนาคม

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

29,200 บาท

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

เดินทาง 27-31 มีนาคม

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

29,200 บาท

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ วันที่จัดทำลงในเว็บไซต์ ราคา วันที่ท่านทำการจองอาจจะถูกลงหรือสูงขึ้น หากท่านสนใจแพ็คเกจนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง

Include (อัตราค่าบริการนี้รวม)

Stateroom

ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

Gratuity onboard

ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ตลอดทริป)

Food

ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

Entertainment

กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Port charge & Fuel Tax

ค่าภาษีท่าเรือและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

Share this on :

ขึ้นเรือที่ : มารีน่า เบย์ ครูซเซนเตอร์, สิงคโปร์

ราคาเริ่มต้น 18,100 บาท

วันออกเดินทาง : 4 มีนาคม 2020

ข้อมูลเพิ่มเติม