8 วัน 7 คืน New Journey Cruise เริ่มต้นที่ 36,900 บาท (Code FC2-19)

Costa venezia

Thailand – Vietnam – China

When the sea call, How will you answer?

8 วัน 7 คืน New Journey With Costa Venezia เริ่มต้นที่ 36,900 บาท (Code FC2-19)

HOLIDAY IN THE CRUISE ในนาม Cruise One ขอนำท่านล่องเรือสำราญ กับ Costa Venezia ชมความงามของประเทศไทย เวียดนาม จีน และเกาะฮ่องกง เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรืออยากเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและบริการอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 8 วัน

8 Days 7 Nights

17-24 April 2019

3 Countries

1) Thailand  2) Vietnam 3) China

5 Ports

1) Laem Chabang 2) Phu My 3) Danang 4) Shenzhen 5) Hong Kong

ITINERARY (โปรแกรมล่องเรือสำราญ)

Day 1 : Laem Chabang, Thailand

Depart : 5:00 PM

– เวลา 13:00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

ข้อปฏิบัติแจ้งเพื่อทราบ

1. ทุกท่านต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป มาที่ท่าเรือด้วย

2. สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง ท่านสามารถขึ้นรถได้ที่ KING POWER (ซอยรางน้ำ) และกรุณาแจ้งให้กับทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าระหว่างการทำจองเลย และสามารถแจ้งเพิ่มการสำรองรถล่าช้าได้ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง


 

– เวลา 17:00 น.

เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือแหลมฉบัง ตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ำสากล

หมายเหตุ : ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน

Day 2 : At Sea

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

อิสระให้ทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสารชื่อว่า “TODAY” ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน


 

– เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA


 

– ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

Day 3 : Phu My, Vietnam

Arrive : 8:00 AM / Depart : 9:00 PM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA


 

– เวลา 8:00 น.

เรือสำราญ COSTA VENEZIAจอดทอดสมอ ท่าเรือฟูหมิง (Phu My) อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ


 

– เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA


 

– ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA


 

– เวลา 21.00 น.

เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจาก ท่าเรือฟูหมิง (Phu My) ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าเรือ Chan May

Day 4 : At Sea

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

อิสระให้ทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสารชื่อว่า “TODAY” ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน


 

– เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA


 

– ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

day 5 : Danang, Vietnam

ARRIVE : 8:00 AM / Depart : 8:00 PM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA


 

– เวลา 8.00 น.

เรือสำราญ COSTA VENEZIA จอดทอดสมอ ณ ท่าเรือ Chan May อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ

อิสระให้ทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสารชื่อว่า “TODAY” ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน


 

– เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA


 

– ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA


 

– เวลา 20.00 น.

เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ Chan May เดินทางสู่ท่าเรือ Shenzhen

Day 6 : At Sea

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

อิสระให้ทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสารชื่อว่า “TODAY” ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน


 

– เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA


 

– ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

day 7 : Shenzhen, China - Hong Kong, Hong Kong

ARRIVE : 7:00 AM / Depart : 2:00 PM / Arrive : 8:00 PM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA


 

เวลา 7.00 น.

เรือสำราญ COSTA VENEZIA จอดทอดสมอ ณ ท่าเรือ Shenzhen อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ

อิสระให้ทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสารชื่อว่า “TODAY” ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน


 

– เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA


 

– เวลา 14.00 น.

เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ Shenzhen เดินทางสู่ท่าเรือ Hong Kong


 

– ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA


 

– เวลา 20.00 น. เรือสำราญ COSTA VENEZIA จอดทอดสมอ ณ ท่าเรือ Hong Kong

หมายเหตุ : ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้องก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

Day 8 : Hong Kong, Hong Kong

disembark : 8:00 AM

เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA


 

– เวลา 8.00 น.

เรือสำราญ COSTA VENEZIA เข้าเทียบ Kai Tak Terminal พิธีตรวจหนังสือเดินทาง ผ่านศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระการเดินทาง

จากนั้นนำท่านเดินทางชม สะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลก มีระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก “นอร์แมน ฟอสเตอร์” ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง


 

– เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร


 

– บ่าย

นำท่านชม วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง

ธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าแชกง

1. เมื่อเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขนาดมหึมาของท่านแชก

2. อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่น

3. ทำพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตา โดยใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา

4. ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา

5. ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย

6. เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ตีกลองอีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน และให้พรนั้นสมประสงค์


 

– เย็น 

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม งานฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง พบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม เครื่องประดับ กังหันนำโชค จี้ แหวน กำไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายธุรกิจใดๆ ก็รุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดั่งใจปรารถนาทุกประการ และร้านปี่เซี่ยะหยก สัตว์นำโชคลาภความมั่งมี

ต่อด้วยการเที่ยวชมและช้อปปิ้ง ณ ย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธานฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่าสุดของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ณ ย่านจิมซาจุ่ยบนฝั่งเกาลูน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด รวมร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ำสมัยสุดๆ แปลกใหม่หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง จากนั้นได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮ่องกง


 

– เวลา 20.45 น.

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (Thai Airways : TG) เที่ยวบินที่ TG607


 

– เวลา 22.25 น.

นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

Stateroom (ห้องพักบนเรือสำราญ)

1 ฿

Inside Classic

(ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

36,900 บาท

ผู้ใหญ่ท่านที่ 3-4

26,900 บาท

เด็กต่ำกว่า 13 ปี

20,900 บาท

พักเดี่ยว

44,900 บาท

1 ฿

Ocean View Classic

(ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

48,900 บาท

ผู้ใหญ่ท่านที่ 3-4

26,900 บาท

เด็กต่ำกว่า 13 ปี

20,900 บาท

พักเดี่ยว

63,900 บาท

1 ฿

Balcony Classic

(ห้องพักแบบมีระเบียง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

56,900 บาท

ผู้ใหญ่ท่านที่ 3-4

26,900 บาท

เด็กต่ำกว่า 13 ปี

20,900 บาท

พักเดี่ยว

73,900 บาท

หมายเหตุ : 

สำหรับราคาห้องพักแบบ MINI SUITE, SUITE, GRAND SUITE โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

Include (อัตราค่าบริการนี้รวม)

Stateroom

ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

Food

ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

Entertainment

กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Port charge & Fuel Tax

ค่าภาษีท่าเรือและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

Air Ticket

ตั๋วเครื่องบินขากลับ สายการบิน Thai Airways : TG (ชั้นประหยัด)

Baggage Overload Charges

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

Mini Bus

รถรับส่งจาก กรุงเทพฯ-ท่าเรือแหลมฉบัง

Tour Leader

เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

Travel Insurance

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

Medical Fee

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

Visa Fee (Group)

ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง

 

Exclude (อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม)

Gratuity onboard

ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 14.5 USD ต่อคืน ต่อท่าน / เด็ก ท่านละ 7.25 USD ต่อคืน ต่อท่าน (ลูกค้าชำระเองบนเรือ)

Tips

ค่าทิปคนขับรถและไกด์ฮ่องกง ท่านละ 200 บาท

SHORE EXCURSION

ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด

VISA Fee (Single)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท

Personal Expenses 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

Withholding Tax

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

Conditions (เงื่อนไขรายการนำเที่ยว)

1. ชำระเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก ภายใน 3 วันทำการ

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนของห้องว่างบนเรือสำราญ

หมายเหตุ : การชำระค่าบริการทัวร์อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ท่านทำการจอง ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. การชำระค่าบริการ

1.1 กรุณาชำระเต็มจำนวน เนื่องจากราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด

2. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน ทั้งนี้ทางผู้โดยสารสามารถทำการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 30 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) กรณีเกิดเหตุต้องยกเลิกการเดินทางจริงๆ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 60 วันทำการ เท่านั้น!!

2.2 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

2.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศดังที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.4 บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

2.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. อื่นๆ (แจ้งเพื่อทราบ)

3.1 โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

3.2 กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบดำเนินการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.3 เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทางอื่นๆ

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Our Brands (แบรนด์เรือสำราญของเราสำหรับคุณ)

Contact (ช่องทางการติดต่อกับเรา)

  • +662 196 1850
  • holidayinthecruise
  • 338/212 Baan Klang Muang (Mengjai-Lat Phrao) Soi Chanthima Wangthonglang Wangthonglang Bangkok 10310
  • License No. 11/07645
Share this on :

ขึ้นเรือที่ ท่าเรือแหลมฉบัง, ไทย

เริ่มต้นที่ 36,900 บาท

วันออกเดินทาง
17 เมษายน 2019

สอบถามเพิ่มเติม
+6621961850-2, +66813575780

ข้อมูลเพิ่มเติม
error: Content is protected !!