8 วัน 7 คืน Southern Caribbean Cruise เริ่มต้นที่ 27,000 บาท (Code R24-18)

HOLIDAY IN THE CRUISE และ ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL ขอนำท่านล่องเรือสำราญ Jewel of the sea ในแคริบเบียนฝั่งใต้ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและอาหารบริการทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 8 วัน

1) San Juan, Puerto Rico  2) Castries, St.Lucia  3) Bridgetown, Barbados  4) St John’s, Antigua and Barbuda  5) Philipsburg (St. Maarten), Netherlands Antilles  6) Charlotte Amalie (St Thomas), US Virgin Islandsค่าใช้จ่ายเริ่มต้น* (ต่อ 1 ท่าน)

Interior

27,000 บาท

Ocean View

31,200 บาท

Balcony

35,200 บาท

Suite

59,700 บาท

1. ค่าห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามประเภทห้องพักที่ท่านชำระเงิน)

2. ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญตลอดทริป

3. ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

4. กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

5. ค่าภาษีท่าเรือ

6. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

4. ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

5. ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

6. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

ขึ้นเรือที่เมือง ซานฮวน, เปอร์โตริโก 

ราคาเริ่มต้น 27,000 บาท

วันออกเดินทาง
24 พฤศจิกายน 2018

สอบถามเพิ่มเติม
+6621961850-2, +66813575780

ข้อมูลเพิ่มเติม