8 วัน 7 คืน Eastern Caribbean Cruise เริ่มต้นที่ 33,800 บาท (Code R28-18)

HOLIDAY IN THE CRUISE และ ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL ขอนำท่านล่องเรือสำราญ Harmony of the Seas ในแคริบเบียนฝั่งตะวันออก เติมเต็มช่วงเวลาชีวิตไปกับการพักผ่อน ตะลุยเที่ยวชมทัศนียภาพและความงามของ Eastern Caribbean ทั้ง 4 เมือง ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและอาหารบริการทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 8 วัน

1) Fort Lauderdale, United States  2) Philipsburg (St. Maarten), Netherlands Antilles  3) San Juan, Puerto Rico  4) Labadee, Haitiค่าใช้จ่ายเริ่มต้น* (ต่อ 1 ท่าน)

Interior

33,800 บาท

Ocean View

36,200 บาท

Balcony

47,500 บาท

1. ค่าห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน (ตามประเภทห้องพักที่ท่านชำระเงิน)

2. ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญตลอดทริป

3. ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

4. กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

5. ค่าภาษีท่าเรือ

6. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

4. ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับ (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

5. ค่ารถรับส่งจาก สนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

6. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

ขึ้นเรือที่ ลอเดอร์เดล เมืองในรัฐฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา

ราคาเริ่มต้น 33,800 บาท

วันออกเดินทาง
9 ธันวาคม 2018

สอบถามเพิ่มเติม
+6621961850-2, +66813575780

ข้อมูลเพิ่มเติม