7 วัน 6 คืน Hong Kong & Japan Cruise (Full Package) เริ่มต้นที่ 27,900 บาท (Code FD7-19)

World Dream

Hong Kong – Japan

When the sea call, How will you answer?

7 วัน 6 คืน Hong Kong & Japan Cruise (Full Package) เริ่มต้นที่ 27,900 บาท (Code FD7-19)

HOLIDAY IN THE CRUISE ในนาม Dream Cruises ขอนำท่านล่องเรือสำราญ กับ World Dream ชมความงามของประเทศฮ่องกงและประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรืออยากเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและบริการอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 7 วัน

6 Days 5 Nights

Month (เดือน) Date (วัน)
เมษายน 2562
27-3
พฤษภาคม 2562
4-10 / 18-24
มิถุนายน 2562
1-7 / 22-28

2 Countries

1) Hong Kong 2) Japan

3 Ports

1) Hong Kong 2) Okinawa (Naha) 3) Miyagojima

ITINERARY (โปรแกรมล่องเรือสำราญ)

Day 1 : Suvarnabhumi Airport to Hong Kong

Depart : 10:00 AM / Arrive : 2:20 PM

– เวลา 8:00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาเตอร์ D โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (THAI AIRWAYS : TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง


 

– เวลา 10:00 น.

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (THAI AIRWAYS : TG) เที่ยวบินที่ TG628 


 

– เวลา 14:20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮ่องกง ประเทศฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร


 

จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลก มีระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก “นอร์แมน ฟอสเตอร์” ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม งานฮวงจุ้ย” ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง พบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม เครื่องประดับกังหันนำโชค จี้ แหวน กำไล สวมใส่เสริมความเฮงความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายธุรกิจใดๆ ก็รุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดั่งใจปรารถนาทุกประการ

นำท่านเยือน วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง

นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านจิมซำจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธานฝั่งเกาลูน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก


 

– เวลา 20:00 น.

นำท่านชม Symphony of light การแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนากว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช้ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านั้น


 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ KINGS HOTEL / SAV HOTEL / หรือระดับเทียบเท่า

Day 2 : Hong Kong

Depart (Cruise) : 5:00 PM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคารอาหาร


 

นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Hung Hom Kwun Yum Temple) ณ วัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวัดที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกข์ร้อนอะไรก็มักจะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่นั้นช่วยเหลือ

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าเรือไคตั๊ก ประเทศฮ่องกง เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือสำราญ WORLD DREAM (ผู้โดยสารทุกท่านจำเป็นต้องร่วมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ในกรณีฉุกเฉิน)


 

– เวลา 13:00 น.

เรือล่องออกจาก ท่าเรือไคตั๊ก ประเทศฮ่องกง


 

– เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World DREAM

ห้องอาหารบนเรือสำราญแนะนำ

1.

ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ

2.

ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และชั้น 8 ของเรือสำราญ

day 3 : At Sea

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream

ห้องอาหารบนเรือสำราญแนะนำ

1.

ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ

2.

ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และชั้น 8 ของเรือสำราญ


 

ทุกท่านสามารถรับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ ได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์ โชว์การแสดงสดตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดในบาร์หรือห้องอาหารต่างๆ คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค หรือท่านที่ต้องการพักผ่อน สามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่แช่สระจากุชชี่ สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้นสามารถเล่นเครื่องเล่น ไม่ว่าจะเป็นสไลด์เดอร์ โบว์ลิ่งและอื่นๆ ได้


 

– กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World DREAM


 

– เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World DREAM

day 4 : Okinawa (Naha), Japan

Arrive : 3:00 PM / Depart : 11:59 PM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream

ห้องอาหารบนเรือสำราญแนะนำ

1.

ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ

2.

ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และชั้น 8 ของเรือสำราญ


 

– กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream


 

– เวลา 15:00 น.

เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือนาฮะ ประเทศญี่ปุ่น นาฮะเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโอกินาว่า เป็นศูนย์กลางของร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ต่างๆ และเป็นที่ตั้งจองปราสาทชูจิโร่อันมีชื่อเสียง

สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือจะมีบริการแท๊กซี่จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวัน โดยสามารถดูได้จากตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันในห้องพักของท่าน


 

– เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream


 

– เวลา 23:59 น.

เรือล่องออกจาก ท่าเรือนาฮะ ประเทศญี่ปุ่น 

day 5 : Miyakojima, Japan

Arrive : 10:00 AM / Depart : 8:00 PM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream

ห้องอาหารบนเรือสำราญแนะนำ

1.

ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ

2.

ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และชั้น 8 ของเรือสำราญ


 

– เวลา 10:00 น.

เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือมิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเมืองนี้เป็นอีกสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องชายหาดสะอาดตา เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำตื้น ตามเกาะเล็กๆ ต่างๆ ซึ่งมีปะการังรายล้อมมากมาย มีความยาว 35 กิโลเมตร หากเดินทางจากเหนือสุดสู่ใต้สุดของเกาะ โดยมีสภาพอากาศเหมือนประเทศทางแถบร้อนชื้นทั้งปี

สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือจะมีบริการแท๊กซี่จากท่าเรือเข้าไปในตัวเมืองอีกด้วย ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือสามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวัน โดยสามารถดูได้จากตารางกิจกรรมที่ท่านจะได้รับในแต่ละวันในห้องพักของท่าน


 

– กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream


 

– เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream


 

– เวลา 20:00 น.

เรือล่องออกจาก ท่าเรือมิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น 

day 6 : Day At Sea

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World DREAM

ห้องอาหารบนเรือสำราญแนะนำ

1.

ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ

2.

ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และชั้น 8 ของเรือสำราญ


 

ทุกท่านสามารถรับความสนุกสนานและเพลินเพลินอย่างเต็มที่ จากกิจกรรมที่จัดขึ้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายตอนเช้า อาหารเช้าที่ห้องอาหารบุฟเฟต์ โชว์การแสดงสดตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสดในบาร์หรือห้องอาหารต่างๆ คาสิโนที่จัดเครื่องเล่นไว้พร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการเสี่ยงโชค หรือท่านที่ต้องการพักผ่อนสามารถใช้เวลาบริเวณสระน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่หรือแช่สระจากุชชี่ สำหรับครอบครัวหรือเด็กๆ ที่ชอบกิจกรรมน่าตื่นเต้น สามารถเล่นเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นสไลด์เดอร์ โบว์ลิ่งและอื่นๆ ได้


 

– กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World DREAM


 

– เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World DREAM


 

– เวลา 20:00 น.

เรือจะมีแท็กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้อง เพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น (สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวัน ให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ) หากท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก

เรือจะมีใบแจ้งสถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่าน เพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน

Day 7 : Hong Kong to Suvarnabhumi Airport

disembark : 5:30 PM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream

ห้องอาหารบนเรือสำราญแนะนำ

1.

ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ

2.

ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และชั้น 8 ของเรือสำราญ


 

– กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream


 

– เวลา 17:30 น.

เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือไคตั๊ก ประเทศฮ่องกง หลังจากทุกท่านลงจากเรือ จะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่าน ณ ท่าเรือ หลังจากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**กรุณาตรวจสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**


 

– เวลาประมาณ 18:15 น.

นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานฮ่องกง ประเทศฮ่องกง 


 

– เวลา 20:45 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (Thai Airways : TG) เที่ยวบินที่ TG607


 

– เวลา 22:40 น.

นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

Stateroom (ห้องพักบนเรือสำราญ)

1 ฿

Interior

(ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-4

27,900 บาท

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ท่านละ 6,500 บาท (ชำระพร้อมค่าแพ็คเกจทัวร์)
1 ฿

Balcony

(ห้องพักแบบมีระเบียง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-4

35,900 บาท

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ท่านละ 6,500 บาท (ชำระพร้อมค่าแพ็คเกจทัวร์)
1 ฿

Palace Suite

(ห้องพักแบบห้องสวีท)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-4

87,900 บาท

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ท่านละ 6,500 บาท (ชำระพร้อมค่าแพ็คเกจทัวร์)

Include (อัตราค่าบริการนี้รวม)

Stateroom

ห้องพักบนเรือสำราญ 5 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

Hotel

ห้องพัก 1 คืน โรงแรม KINGS HOTEL / SAV HOTEL หรือเทียบเท่า

Food

ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

Entertainment

กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Air Ticket

ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับ ไทย – ฮ่องกง – ไทย โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (Thai Airways : TG) ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

Mini Bus

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน

City Tour

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ รายละเอียดตามระบุในรายการนำเที่ยว (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)

Tour Leader

ค่าบริการนำเที่ยวโดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

Travel Insurance

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท)

Exclude (อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม)

Gratuity onboard

ค่าทิปพนักงานบนเรือ HKD 120 ต่อท่านต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ต่อท่านต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

Tips

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 500 บาท

Port charge & Fuel Tax

ค่าภาษีท่าเรือและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ท่านละ 6,500 บาท (ชำระพร้อมค่าแพ็คเกจทัวร์)

SHORE EXCURSION

ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด

Passport & VISA Fee

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

Personal Expenses 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

Withholding Tax

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

Conditions (เงื่อนไขรายการนำเที่ยว)

1. ชำระเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก ภายใน 3 วันทำการ

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนของห้องว่างบนเรือสำราญ

หมายเหตุ : การชำระค่าบริการทัวร์อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ท่านทำการจอง ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. การชำระค่าบริการ

1.1 กรุณาชำระเต็มจำนวน เนื่องจากราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด

2. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน ทั้งนี้ทางผู้โดยสารสามารถทำการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 30 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) กรณีเกิดเหตุต้องยกเลิกการเดินทางจริงๆ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 60 วันทำการ เท่านั้น!!

2.2 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

2.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศดังที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.4 บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

2.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. อื่นๆ (แจ้งเพื่อทราบ)

3.1 โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

3.2 กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบดำเนินการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.3 เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทางอื่นๆ

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Our Brands (แบรนด์เรือสำราญของเราสำหรับคุณ)

Contact (ช่องทางการติดต่อกับเรา)

  • +669 5442 4255 / +662 196 1850
  • holidayinthecruise
  • 338/212 Soi Lat Phrao 80 (Chanthima) Wangthonglang Wangthonglang Bangkok 10310
  • License No. 11/07645
Share this on :

ขึ้นเรือที่ : ฮ่องกง

เริ่มต้นที่ 27,900 บาท

วันออกเดินทาง : 1 มิถุนายน 2019

ข้อมูลเพิ่มเติม
error: Content is protected !!