6 วัน 5 คืน Enjoy Trip With World Dream เริ่มต้นที่ 18,450 บาท (Special Discount) (Code D7-19)

HOLIDAY IN THE CRUISE ในนาม Dream Cruise ขอนำท่านล่องเรือสำราญ กับ World Dream ชมความงามของประเทศญี่ปุ่นและเกาะฮ่องกง เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรืออย่างเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและบริการอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 6 วัน 

10-15 มีนาคม 2562

17-22 มีนาคม 2562

24-29 มีนาคม 2562

1) Hong Kong, Hong Kong  2) Okinawa (Naha), Japan  3) Miyakojima, Japanค่าใช้จ่ายเริ่มต้น* (ต่อ 1 ท่าน)

ประเภทห้องพัก

ท่านที่ 1-2

(ราคาพิเศษ)

ท่านที่ 3-4

(ราคาพิเศษ)

เด็ก

(ราคาพิเศษ)

Inside

30,500 บาท

18,450 บาท

18,450 บาท

 

12,425 บาท

 

Ocean View*

35,800 บาท

28,450 บาท

21,100 บาท

17,425 บาท

13,750 บาท

12,000 บาท

หมายเหตุ :

1. ราคาเด็ก สําหรับพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านเท่านั้น

2. ตรวจสอบห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง (ห้องพักมีจำนวนจำกัด)

*3. ห้องพักแบบ Ocean View สามารถอัพเกรดเป็นห้อง Balcony ได้ฟรี!!

1. ค่าห้องพักบนเรือสำราญ 5 คืน (ตามประเภทห้องพักที่ท่านชำระเงิน)

2. ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

3. กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

4. ค่าภาษีท่าเรือ

5. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ค่าทิป HKD 120 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ HKD 150 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป (ลูกค้าชำระเองบนเรือ)

2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

3. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

5. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไทย – ฮ่องกง – ไทย (หากต้องการซื้อตั๋วเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

6. ค่ารถรับส่งจาก สนามบินฮ่องกง – ท่าเรือ – สนามบินฮ่องกง (หากต้องการซื้อรถรับส่ง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง)

7. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

ขึ้นเรือที่ ฮ่องกง, จีน

เริ่มต้นที่ 18,450 บาท

วันออกเดินทาง
10 มีนาคม 2019

สอบถามเพิ่มเติม
+6621961850-2, +66813575780

ข้อมูลเพิ่มเติม