6 วัน 4 คืน Japan & Korea Cruise from Fukuoka เริ่มต้นที่ 49,900 บาท (Code FC3-19)

Costa neoRomantica

Japan – Korea

When the sea call, How will you answer?

6 วัน 4 คืน Japan & Korea Cruise from Fukuoka เริ่มต้นที่ 49,900 บาท (Full Package) (Code FC3-19)

HOLIDAY IN THE CRUISE ในนาม CRUISE ONE ขอนำท่านล่องเรือสำราญ กับ COSTA neoRomantica ชมความงามของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรืออยากเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและบริการอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 6 วัน

6 Days 4 Nights

Month (เดือน) Date (วัน)
กรกฎาคม 2562
8-13 / 22-27
สิงหาคม 2562
5-10 / 19-24

2 Countries

1) Japan 2) Korea

4 Ports

1) Fukuoka 2) Maizuru 3) Kanazawa 4) Pusan

ITINERARY (โปรแกรมล่องเรือสำราญ)

Day 1 : Suvarnabhumi Airport, Thailand

Arrive : 10:00 PM / Depart : 1:00 AM (+1 Day)

– เวลา 22:00 น.

คณะพร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน D ชั้นประตูทางเข้า 1-2 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (Thai Airways : TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง


 

– เวลา 1:00 น. (+1 Day)

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (Thai Airways : TG) เที่ยวบินที่ TG648

Day 2 : Fukuoka, Japan

Arrive : 8:10 AM / Depart : 4:00 PM

– เวลา 8:10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร


 

– เวลา 10.00 .     

นำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าเทนมานกุ (Tenmangu Shrine) ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงติดหนึ่งในสองจากบรรดาศาลเจ้านับพันๆ แห่งในญี่ปุ่นเลยทีเดียว โดยศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองดาไซฟุ ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม นับว่าเป็นช่วงพีคของปีเลยก็ว่าได้ เพราะต้นบ๊วยที่พากันออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมพร้อมกันกว่า 6,000 ต้น จนกลายเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่งดงามมากที่สุดของเมืองเลยทีเดียว


 

– เวลา 14.00 .

หลังจากนั้นนำท่านสู่ ท่าเรือฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการ Check-in ขึ้นเรือ COSTA neoRoMANTICA ลูกค้าสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยและสามารถทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือได้อย่างอิสระ (ทุกท่านจะต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)


 

– เวลา 16:00 น.

เรือสำราญล่องออกจาก ท่าเรือฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

หลังจากทุกท่าน ซ้อมการระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ ตามกฏของการล่องเรือสากลแล้ว หลังจากนั้นสามารถรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากที่แสดงอยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติได้ตามอัธยาศัยหรือชมการแสดงที่ห้องโชว์หลักและดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ ทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการ รวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)


 

– ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA NeoRomantica

Day 3 : Maizuru, Japan

Arrive : 1:30 PM / Depart : 10:00 PM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA neoRomantica


 

– เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA NeoRomantica


 

– เวลา 13:30 น.

เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น


 

สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ (กลับมาถึงท่าเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง) ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือก็สามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวัน

อิสระให้ทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสารชื่อว่า “TODAY” ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน


 

– ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA NeoRomantica


 

– เวลา 22:00 น.

เรือสำราญล่องออกจาก ท่าเรือไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น

day 4 : Kanazawa, Japan

ARRIVE : 6:30 AM / Depart : 1:30 PM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA neoRomantica


 

– เวลา 6:30 น.

เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือคานาซาวะ ประเทศญี่ปุ่น


 

สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ (กลับมาถึงท่าเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง) ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือก็สามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวัน

อิสระให้ทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสารชื่อว่า “TODAY” ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน


 

– เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA NeoRomantica


 

– เวลา 13:30 น.

เรือสำราญล่องออกจาก ท่าเรือคานาซาวะ ประเทศญี่ปุ่น


 

– ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA NeoRomantica

day 5 : Pusan, South Korea

ARRIVE : 2:00 PM / Depart : 10:00 PM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA neoRomantica


 

– เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA NeoRomantica


 

– เวลา 14:00 น.

เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือปูซาน ประเทศเกาหลี


 

สำหรับท่านที่ทำการจองทัวร์บนฝั่งกับทางเรือ พนักงานจะแจ้งเวลาออกจากเรือและสถานที่นัดพบบนเรือ ส่วนท่านที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยวเอง สามารถลงจากเรือหลังเวลาเรือจอด 1 ชั่วโมง ณ บริเวณท่าเรือ (กลับมาถึงท่าเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง) ท่านใดที่ไม่ลงจากเรือก็สามารถสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือเตรียมไว้ให้ตลอดทั้งวัน

อิสระให้ทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ ที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสารชื่อว่า “TODAY” ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกเช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน


 

– ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA NeoRomantica


 

– เวลา 22:00 น.

เรือสำราญล่องออกจาก ท่าเรือปูซาน ประเทศเกาหลี

หมายเหตุ : ในเย็นวันนี้ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้องก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

Day 6 : Fukuoka, Japan

disembark : 8:00 AM

– เวลา 8:00 น.

เรือสำราญ COSTA neoromantica เข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากทุกท่านลงจากเรือเรียบร้อยแล้ว จะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่าง


 

– เวลา 11.40 น.

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (THAI AIRWAYS : TG) เที่ยวบินที่ TG649


 

– เวลา 22.30 น.

นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Stateroom (ห้องพักบนเรือสำราญ)

1 ฿

Inside

(ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

49,900 บาท

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

42,500 บาท

1 ฿

Ocean View

(ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

53,900 บาท

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

46,500 บาท

1 ฿

Balcony

(ห้องพักแบบมีระเบียง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

57,900 บาท

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

50,500 บาท

Include (อัตราค่าบริการนี้รวม)

Stateroom

ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

Food

ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

Entertainment

กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Port charge, Fuel Tax

ค่าภาษีท่าเรือ ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

Air Ticket

ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (THAI AIRWAYS : TG)

BAGGAGE OVERLOAD CHARGES

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

Mini Bus

รถรับส่งจาก สนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน และเที่ยวชมเมือง

Tour Leader

เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

TRAVEL INSURANCE

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

Medical Fee

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

Exclude (อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม)

Gratuity onboard

ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 13.5 USD ต่อคืน ต่อท่าน / เด็ก ท่านละ 6.75 USD ต่อคืน ต่อท่าน (ลูกค้าชำระเองบนเรือ)

SHORE EXCURSION

ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด

Tips

ค่าทิปคนขับรถ อัตราการให้ทิป (โดยประมาณ) ตลอดทริปการเดินทาง 1,000 เยนต่อท่าน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

Passport & VISA Fee

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

Personal Expenses 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

Withholding Tax

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

Conditions (เงื่อนไขรายการนำเที่ยว)

1. ชำระเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก ภายใน 3 วันทำการ

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนของห้องว่างบนเรือสำราญ

หมายเหตุ : การชำระค่าบริการทัวร์อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ท่านทำการจอง ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. การชำระค่าบริการ

1.1 กรุณาชำระเต็มจำนวน เนื่องจากราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด

2. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน ทั้งนี้ทางผู้โดยสารสามารถทำการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 30 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) กรณีเกิดเหตุต้องยกเลิกการเดินทางจริงๆ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 60 วันทำการ เท่านั้น!!

2.2 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

2.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศดังที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.4 บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

2.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. อื่นๆ (แจ้งเพื่อทราบ)

3.1 โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

3.2 กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบดำเนินการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.3 เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทางอื่นๆ

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Our Brands (แบรนด์เรือสำราญของเราสำหรับคุณ)

Contact (ช่องทางการติดต่อกับเรา)

  • +669 5442 4255 / +662 196 1850
  • holidayinthecruise
  • 338/212 Soi Lat Phrao 80 (Chanthima) Wangthonglang Wangthonglang Bangkok 10310
  • License No. 11/07645
Share this on :

ขึ้นเรือที่ : ฟุกุโอกะ, ญี่ปุ่น

เริ่มต้นที่ 49,900 บาท

วันออกเดินทาง : 8 กรกฎาคม 2019

ข้อมูลเพิ่มเติม
error: Content is protected !!