3 วัน 2 คืน Hong Kong เริ่มต้นที่ 19,900 บาท (Code FD3-19)

World Dream

Hong Kong

When the sea call, How will you answer?

3 วัน 2 คืน Hong Kong (Full Package) เริ่มต้นที่ 19,900 บาท (Code FD3-19)

HOLIDAY IN THE CRUISE ในนาม Cruise One ขอนำท่านล่องเรือสำราญ กับ World Dream ชมความงามของประเทศฮ่องกง เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรืออยากเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายและบริการอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทางทั้ง 3 วัน

3 Days 2 Nights

Month (เดือน) Date (วัน)
มีนาคม 2562
8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31

1 Country

1) Hong Kong

1 Port

1) Hong Kong

ITINERARY (โปรแกรมล่องเรือสำราญ)

Day 1 : Hong Kong

Depart : 9:00 PM

– เวลา 4:30 น. หรือ เวลา 6:00 น.

คณะพร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาเตอร์ M ประตูทางเข้า 5 โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ (Cathay Pacific Airways : CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง


 

– เวลา 6:45 น. หรือ เวลา 8:45 น.

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานฮ่องกง ประเทศฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ (Cathay Pacific Airways : CX) เที่ยวบินที่ CX617 หรือ CX700


 

– เวลา 10:15 น. หรือ เวลา 12:05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮ่องกง ประเทศฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่ว โมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านเดินทางผ่าน สะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลก มีระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก “นอร์แมน ฟอสเตอร์” ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเกาะฮ่องกง เกาลูน และนิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อยในทะเลจีนใต้


 

– กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารอาหาร


 

– บ่าย

นำท่านสักการะเจ้าแม่กวนอิมและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยที่ชายหาดน้ำตื้นที่ อ่าวรีพลัสเบย์ ไหว้พระขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมริมหาดที่หลายๆ คนมาขอแล้วก็สมหวังกันบ่อยครั้ง ให้ท่านได้รับพลัง 1 ในจุดฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยมหรือแม้กระทั่งได้ข้ามสะพานต่ออายุ ที่เชื่อว่าเมื่อได้เดินข้าม 1 รอบจะต่ออายุได้ถึง 3 ปี

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ตลาดเลดี้มาร์เก็ต (Ladies Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market แบบบ้านเรา มีของขายทุกสิ่งอย่างเหมือนพวกตลาด Night โดยจะปิดถนน Tong Choi Street ตั้งแต่แยกที่ตัดกับถนน Argyle Street ยาวตลอดถนน Tong Choi Street ไปจนถึงถนน Dundas Street ยาวประมาณ 500 เมตรสินค้าที่ขายกันจะมีอยู่หลากหลายแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นของก็อปหรือของเลียนแบบ โดยเฉพาะพวกตัวการ์ตูนต่างๆ จากดิสนีย์ Marvel และจากญี่ปุ่นประเภทสินค้าที่ขายกัน เช่นเสื้อผ้า นาฬิกา กระเป๋า ตุ๊กตา ของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ใครต้องการจะซื้อของที่ระลึกหรือของฝากต่างๆ ของฮ่องกงก็สามารถมาเดินเลือกซื้อกันได้ที่นี่


 

นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าเรือไคตั๊ก เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือสำราญ DREAM CRUISES สามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 18.00-20.30 . (ผู้โดยสารทุกท่านจำเป็นต้องร่วมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ในกรณีฉุกเฉิน)


 

– เวลาประมาณ 18:00 น.

เดินทางถึง ท่าเรือไคตั๊ก เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือ ทำการติด Tags กระเป๋าและโหลดสัมภาระของทุกท่านขึ้นเรือสำราญ ทุกท่านจะผ่านจุดสแกนสัมภาระ จากนั้นลูกค้านำตั๋วเรือเช็คอินและรับ Cruise Card และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นขึ้นสู่เรือสำราญ


 

– เย็น

รับประทานอาหารเย็น  ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream


 

– เวลา 21:00 น.

เรือล่องออกจาก ท่าเรือไคตั๊ก ประเทศฮ่องกง ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏของการล่องเรือสากล 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดินทาง หลังจากนั้นท่านสามารถ รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก จากที่โชว์อยู่บนบัตร Cruise Card ของท่าน หรือเลือกรับประทานที่ห้องอาหารบุฟเฟต์นานาชาติได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นชมการแสดงที่ห้องโชว์หลัก (ท่านที่จะชมโชว์จะต้องทำการจองรอบที่ Box Office ซึ่งตั้งอยู่โซน Lobby ชั้น 6) และดนตรีสดตามบาร์ต่างๆ ทั่วทั้งลำเรือ และพักผ่อนตามอัธยาศัย (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้ว ร้านค้าปลอดภาษีจะเปิดให้บริการ รวมทั้งในส่วนของคาสิโนอีกด้วย)

ห้องอาหารบนเรือสำราญแนะนำ

1.

ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ

2.

ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และชั้น 8 ของเรือสำราญ

day 2 : At Sea

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream

ห้องอาหารบนเรือสำราญแนะนำ

1.

ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ

2.

ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และชั้น 8 ของเรือสำราญ


 

ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย และเลือกทำกิจกรรมต่าง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬา การเต้นแอโรบิค และอื่น อีกมากมาย ที่เราขอแนะนำให้ไม่ควรพลาด คือ โรงละครขนาดใหญ่กับโชว์ที่สุดแสนจะตื่นตาตื่นใจ สำหรับท่านที่ต้องการหนีความวุ่นวาย จะเลือกเดินรับลมทะเลในส่วนของพื้นที่วิ่งจ๊อกกิ้งก็ยังได้ ดีแค่ไหนถ้าเย็นวันนั้น ได้เห็นพระอาทิตย์กำลังตกลงทะเล ส่วนในยามค่ำคืนสำหรับนักท่องราตรี ก็มีผับและ เลาจน์ให้ได้ขยับตัวไปตามเสียงเพลง


 

– กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream


 

– เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream


 

– เวลา 22:00 น.

เรือจะมีแท็กกระเป๋าและกำหนดการลงจากเรือให้ท่านในห้องพักของท่าน ให้ท่านนำกระเป๋าเดินทางของท่านวางไว้หน้าห้อง เพื่อให้พนักงานนำลงไปที่ท่าเรือในวันรุ่งขึ้น(สิ่งของที่ท่านจำเป็นต้องใช้ระหว่างวัน ให้ท่านแยกใส่ในกระเป๋าถือ)  หากท่านใดมีความประสงค์จะถือกระเป๋าเดินทางลงด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่หน้าห้องพัก

เรือจะมีใบแจ้งสถานที่และเวลาที่ห้องพักของท่าน เพื่อให้ท่านรับหนังสือเดินทางคืน

Day 3 : Hong Kong

disembark : 9:00 AM

– เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream

ห้องอาหารบนเรือสำราญแนะนำ

1.

ห้องอาหาร The Lido

ห้องอาหารแบบ Buffet ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 16 ท้ายเรือสำราญ

2.

ห้องอาหาร Dream Dining (Walk-In open seating)

ห้องอาหารแบบ A La Cart นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 7 และชั้น 8 ของเรือสำราญ


 

– เวลา 9:00 น.

เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือไคตั๊ก ประเทศฮ่องกง หลังจากทุกท่านลงจากเรือ จะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่าน ณ ท่าเรือ

**กรุณาตรวจสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ**


 

นำท่านเที่ยวชม วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม งานฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง พบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม เครื่องประดับกังหันนำโชค จี้ แหวน กำไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายธุรกิจใดๆ ก็รุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดั่งใจปรารถนาทุกประการ และนำท่านชม ร้านปี่เซี่ยะหยก สัตว์นำโชคลาภความมั่งมี


 

– กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ World Dream


 

– บ่าย

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธานฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่าสุดของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่งเกาลูน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง


 

– เวลาประมาณ 19:00 น.

นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานฮ่องกง ประเทศฮ่องกง 


 

– เวลา 21:25 น. หรือ เวลา 22:05 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ (Cathay Pacific Airways : CX) เที่ยวบินที่ CX617 หรือ CX709


 

– เวลา 23:15 น. หรือ เวลา 00:15 น. (+1 Day)

นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

Stateroom (ห้องพักบนเรือสำราญ)

1 ฿

Interior

(ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

19,900 บาท

ท่านที่ 3-4

14,900 บาท

1 ฿

Ocean view

(ห้องพักแบบมีหน้าต่าง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

22,900 บาท

ท่านที่ 3-4

17,900 บาท

1 ฿

Balcony

(ห้องพักแบบมีระเบียง)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

ผู้ใหญ่ท่านที่ 1-2

24,900 บาท

ท่านที่ 3-4

19,900 บาท

Include (อัตราค่าบริการนี้รวม)

Stateroom

ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

Food

ค่าอาหารบนเรือสำราญทุกมื้ออาหาร (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

Entertainment

กิจกรรมและความบันเทิงส่วนใหญ่บนเรือสำราญ (ยกเว้นกิจกรรมบนเรือที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

Air Ticket

ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปและกลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ (CATHAY PACIFIC AIRWAYS : CX) ขั้นประหยัด (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)

Mini Bus

รถรับส่งไปกลับ สนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน และเที่ยวชมเมือง

Tour Leader

หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

Admission fee

ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)

Travel Insurance

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

Exclude (อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม)

Gratuity onboard

ค่าทิปพนักงานบนเรือ HKD 120 ต่อท่านต่อคืน (ลูกค้าชำระบนเรือสำราญ)

Port charge & Fuel Tax

ค่าภาษีท่าเรือและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ท่านละ 1,800 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)

Tips

ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท/ท่าน (ชำระพร้อมค่าทัวร์)

Passport & VISA Fee

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

Personal Expenses 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ตบนเรือ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก เป็นต้น

Withholding Tax

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)

Conditions (เงื่อนไขรายการนำเที่ยว)

1. ชำระเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก ภายใน 3 วันทำการ

2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนของห้องว่างบนเรือสำราญ

หมายเหตุ : การชำระค่าบริการทัวร์อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ท่านทำการจอง ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. การชำระค่าบริการ

1.1 กรุณาชำระเต็มจำนวน เนื่องจากราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด

2. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน ทั้งนี้ทางผู้โดยสารสามารถทำการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 30 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) กรณีเกิดเหตุต้องยกเลิกการเดินทางจริงๆ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 60 วันทำการ เท่านั้น!!

2.2 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

2.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศดังที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.4 บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมาย และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

2.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. อื่นๆ (แจ้งเพื่อทราบ)

3.1 โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

3.2 กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง ควรรีบดำเนินการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯ อีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.3 เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมาในข้างต้น

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ

3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทางอื่นๆ

6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Our Brands (แบรนด์เรือสำราญของเราสำหรับคุณ)

Contact (ช่องทางการติดต่อกับเรา)

  • +662 196 1850
  • holidayinthecruise
  • 338/212 Baan Klang Muang (Mengjai-Lat Phrao) Soi Chanthima Wangthonglang Wangthonglang Bangkok 10310
  • License No. 11/07645
Share this on :

ขึ้นเรือที่ ฮ่องกง, จีน

เริ่มต้นที่ 19,900 บาท

วันออกเดินทาง
8 มีนาคม 2019

สอบถามเพิ่มเติม
+6621961850-2, +66813575780

ข้อมูลเพิ่มเติม
error: Content is protected !!