เรือสำราญ Royal Caribbean International

เรือสำราญ Royal Caribbean International

MEET OUR FLEET OF THE INDUSTRY’S MOST INNOVATIVE SHIPS AT SEA

ภาพรวมเรือสำราญปี 2018-2019

Class

จำนวนห้องพักทั้งหมด: 2,092 ห้อง

เรือสำราญ SPECTRUM Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2018

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: –

ความจุที่รับได้: 4,246 คน

เรือสำราญ Ovation Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2016

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: –

ความจุที่รับได้: 4,180 คน

เรือสำราญ Anthem Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2015

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: –

ความจุที่รับได้: 4,180 คน

เรือสำราญ Quantum Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2014

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: –

ความจุที่รับได้: 4,180 คน

Class

จำนวนห้องพักทั้งหมด: 2,775 ห้อง

เรือสำราญ Symphony Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2018

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: –

ความจุที่รับได้: 5,400 คน

เรือสำราญ Harmony Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2016

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: –

ความจุที่รับได้: 5,479 คน

เรือสำราญ Allure Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2010

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: พฤษภาคม ค.ศ. 2015

ความจุที่รับได้: 5,484 คน

เรือสำราญ Oasis Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2009

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ตุลาคม ค.ศ. 2014

ความจุที่รับได้: 5,484 คน

Class

จำนวนห้องพักทั้งหมด: 1,892 ห้อง

เรือสำราญ Independence Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2008

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2013

ความจุที่รับได้: 3,858 คน

เรือสำราญ Liberty Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2007

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2016

ความจุที่รับได้: 3,798 คน

เรือสำราญ Freedom Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2006

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2015

ความจุที่รับได้: 4,515 คน

Class

จำนวนห้องพักทั้งหมด: 1,672 ห้อง

เรือสำราญ Mariner Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2003

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2018

ความจุที่รับได้: 3,344 คน

เรือสำราญ Navigator Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2002

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2019

ความจุที่รับได้: 3,686 คน

เรือสำราญ Adventure Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2001

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2016

ความจุที่รับได้: 3,114 คน

เรือสำราญ Explorer Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2000

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2015

ความจุที่รับได้: 3,286 คน

เรือสำราญ Voyager Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 1999

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2014

ความจุที่รับได้: 3,286 คน

Class

จำนวนห้องพักทั้งหมด: 1,085 ห้อง

เรือสำราญ Jewel Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2004

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2016

ความจุที่รับได้: 2,191 คน

เรือสำราญ Serenade Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2003

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2013

ความจุที่รับได้: 2,146 คน

เรือสำราญ Brilliance Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2002

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2013

ความจุที่รับได้: 2,142 คน

เรือสำราญ Radiance Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2001

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2016

ความจุที่รับได้: 2,143 คน

Class

จำนวนห้องพักทั้งหมด: 1,142 ห้อง

เรือสำราญ Vision Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 1998

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ตุลาคม ค.ศ. 2013

ความจุที่รับได้: 2,050 คน

เรือสำราญ Enchantment Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 1997

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ธันวาคม ค.ศ. 2012

ความจุที่รับได้: 2,252 คน

เรือสำราญ Rhapsody Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 1997

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: มีนาคม ค.ศ. 2012

ความจุที่รับได้: 1,998 คน

เรือสำราญ Grandeur Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 1996

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: พฤษภาคม ค.ศ. 2012

ความจุที่รับได้: 1,992 คน

Class

จำนวนห้องพักทั้งหมด: 1,193 ห้อง

เรือสำราญ Majesty Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 1992

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2016

ความจุที่รับได้: 2,350 คน

Class

จำนวนห้องพักทั้งหมด: 801 ห้อง

เรือสำราญ Empress Of The Seas

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 1990

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2016

ความจุที่รับได้: 1,602 คน