เรือสำราญ Dream Cruises

เรือสำราญ Dream Cruises

Start your dream holiday

Where Dreams Set Sail (คลิก)

Dream

จำนวนห้องพักทั้งหมด: 1,674 ห้อง

เรือสำราญ Genting Dream

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2015

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: –

ความจุที่รับได้: 3,352 คน

Dream

จำนวนห้องพักทั้งหมด: 1,686 ห้อง

เรือสำราญ World Dream

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2015

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: –

ความจุที่รับได้: 3,376 คน

Dream

จำนวนห้องพักทั้งหมด: 928 ห้อง

เรือสำราญ Explorer Dream

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2018

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: –

ความจุที่รับได้: 1,856 คน