เรือสำราญ Costa Cruises (Coming Soon)

เรือสำราญ Costa Cruises

As the largest European cruise operator, Costa Cruises is able to offer you one of the largest choices of itineraries and ships available today. Every one of our Costa Cruise ships is designed to combine comfort, entertainment and pleasure in unmistakable Italian style.

ภาพรวมเรือสำราญปี 2018-2019
Costa neoRomantica

จำนวนห้องพักทั้งหมด: 789 ห้อง

เรือสำราญ Costa neoromantica

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 1992

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: ค.ศ. 2012

ความจุที่รับได้: 1,800 คน

Costa Venezia

จำนวนห้องพักทั้งหมด: 2,116 ห้อง

เรือสำราญ costa venezia

สร้างขึ้นเมื่อปี: ค.ศ. 2018

ปรับปรุงใหม่เมื่อปี: –

ความจุที่รับได้: 4,235 คน

error: Content is protected !!